Scroll to top

Hakkımızda

Eventuum, teknolojinin ve interaktif networkün hızla geliştiği globalleşen dünyada, çeşitli sektörlerde, konunun uzmanları tarafından titizlikle hazırlanmış, orijinal ve farklı perspektiften bakılarak, kurumların karlılığına ve iş verimini arttırmak adına, sektör oyuncularını ve hedef kitlelerini bir araya getiren B2B (Business-to-Business) konseptinde sektörel konferanslar düzenler.

Konferanslarımız, sektörün ticari ve güncel olarak tartışılmasına ve yeni yaklaşımlar geliştirmesine katkı sağlar, efektif networking ve tarafsız bilgilenme platformu sunar.

Ticari diyalogları büyütmenin yanında, yeni iş fırsatları yaratabilmek günümüz koşullarında işletmeler için en avantajlı yöntem görünüyor. Her bir konferansımız, sektörün önde gelen firmalarını nitelikli hedef kitlesi ile bir araya getirmeyi amaçlıyor. Konuşmacılarımızın her biri, sektörel yaklaşımlarınıza ciddi katkıda bulunabilecek nitelikte ve saygınlıktaki kişilerdir.

Yeni iş fırsatları yaratabilmenin ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Konferanslarımızı bu doğrultuda kurguluyoruz. Sadece top level yöneticilerinin bir araya geldiği VIP konferanslarımızda sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

About Eventuum

In a world where rapid developments are seen in technology and interactive networks, Eventuum organizes sectorial conferences with the B2B concept (Business-to-Business), which are meticulously organized by experts from an original and different perspective. These conferences bring industry players and target audiences together to increase the profitability and business productivities of organizations.

Our conferences enable discussions on commercial and current issues, contribute to the development of new approaches and provide a platform for effective networking and unbiased information.

Eventuum’s conferences aim to bring together leading companies of the industry with quality target audience. Each of our speakers is very prominent and experienced and will provide immense input to your approaches.

We know very well what it means to be able to create new business opportunities. Our conferences are built up carefully in this direction. Only top level executives come together in our VIP Conferences which will be beneficial in providing both strategic information and network opportunities and we are happy to see you among us.